Ponúkame Vám možnosť zakúpiť a prevziať korytnačku formou osobného stretnutia, kde Vám budú poskytnuté základné informácie o chove a budú zodpovedané všetky prípadné špecifické otázky.

Samozrejme je možné si korytnačku objednať telefonicky, a to buď k okamžitému odberu alebo podľa požiadaviek po dohode.

Pri kúpe korytnačky obdrží nový majiteľ doklady v súlade s platnou legislatívou – preukaz o pôvode exemplára a pokladničný doklad k zakúpenému živočíchovi.