Postup pri kúpe suchozemskej korytnačky:

  •  Žiadajte vášho predajcu, aby vám ukázal viacero korytnačiek, z ktorých si vyberiete. Korytnačka by mala byť čulá, primerane ťažká (váha asi ako keby bol pancier aspoň do polovice naliaty vodou). Oči jasné čisté a pri ťuknutí do nosa by sa mala čiastočne stiahnuť.
  • Dajte si od predajcu vysvetliť spôsob chovu korytnačky. Porovnajte, či sa zhodujú jeho informácie s vašimi. Ak vám nie je niečo jasné pýtajte sa hneď.
  • Prevezmite korytnačku len s výnimkou zo zákazu komerčných činností CITES. 
  • Vypíšte si doma druhovú kartu, ktorú získate na stránke www.CITES.sk, alebo na stránke MŽP SR.
  • Prihláste si korytnačku elektronickou formou do 30 dní od nadobudnutia. Oskenujte vypísanú  DRUHOVÚ KARTU chráneného živočícha a odošlite na  „druhovakarta@sopsr.sk „

Tento postup vyzerá zložito, ale pri kúpe našej korytnačky dostanete výnimku zo zákazu komerčných činností CITES a spoločne vypíšeme Vašu druhovú kartu. Vaše prihlásenie korytnačky e-mailom už nie je časovo náročné.